Bảng Giá Dịch Vụ Thuê Tài Khoản Quảng Cáo Google Ads

Ngân Sách/tháng Phí Thuê
Từ 1triệu Đến Dưới 200triệu  8% /Tháng
Từ 200 triệu < 500 triệu 5%/Tháng
Từ 500 triệu < 1 tỷ 4%/tháng
 Từ 1 Tỷ < 10 tỷ 3%/Tháng

Đăng ký ngay để được hỗ trợ

Hỗ trợ tư vấn miễn phí
từ Thứ Hai – Chủ Nhật, 8:00 sáng – 20:00 tối

Bảng Giá Dịch Vụ Quảng Cáo Google Ads Trọn Gói

Số lượng từ khoá Chi Phí Cố Định/tháng
Từ 01 Đến Dưới 05 từ khoá 2.800.000đ/Tháng
Từ 05 Đến Dưới 10 từ khoá 4.500.000 đ/Tháng
Từ 10 Đến Dưới 15 từ khoá 6.800.000đ/tháng
Từ 20 Đến Dưới 30 từ khoá 9.500.000đ/Tháng

Đăng ký ngay để được hỗ trợ

Hỗ trợ tư vấn miễn phí
từ Thứ Hai – Chủ Nhật, 8:00 sáng – 20:00 tối

Bảng Giá Dịch Vụ Quảng Cáo Youtube True View

Số Views Chạy Cho Video Chi Phí Cố Định/tháng
30.303 views 5.000.000đ/Tháng
53.333 views 8.000.000 đ/Tháng
115.380 views 15.000.000đ/tháng
300.000 view 30.000.000đ/Tháng

Đăng ký ngay để được hỗ trợ

Hỗ trợ tư vấn miễn phí
từ Thứ Hai – Chủ Nhật, 8:00 sáng – 20:00 tối

Bảng Giá Dịch Vụ Quảng Cáo Google Shopping
KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM

Số Lượng Click Vào Sản Phẩm Chi Phí Cố Định/tháng
857 clicks 3.000.000đ/Tháng
1.560 clicks 5.000.000 đ/Tháng
2.666 clicks 8.000.000đ/tháng
4.137 clicks 12.000.000đ/Tháng

Đăng ký ngay để được hỗ trợ

Hỗ trợ tư vấn miễn phí
từ Thứ Hai – Chủ Nhật, 8:00 sáng – 20:00 tối