Blog Google Ads

Điều Chỉnh Giá Thầu Đầu Trang & Trang Đầu với Google AdWords

[embedplusvideo height="500" width="800" editlink="http://bit.ly/1jQDSXd" standard="http://www.youtube.com/v/87Af0ehDMn4?fs=1" vars="ytid=87Af0ehDMn4&width=800&height=500&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=" id="ep8211" /]
Continue reading

Google thay đổi cách báo cáo điểm chất lượng trong Adwords

Vào thứ Hai ngày 27/7/2015, Google thông báo họ đang thay đổi cách báo cáo điểm chất lượng đối trong quảng cáo Adwords.…
Continue reading

9 Thay Đổi Làm SEO Google trong năm 2015

Cách làm seo là luôn thay đổi qua từng năm, từng quý khi Google thay đổi. Vì vậy việc đưa web lên top…
Continue reading

10 điều Bạn cần biết về chất Lượng quảng cáo Google Adwords

Khi nói đến Chất lượng quảng cáo, có nhiều thứ phải tìm hiểu. Dựa vào những gì chúng tôi biết được từ các…
Continue reading