Cách Áp dụng danh sách đối tượng đã xem video cho mạng Tìm kiếm

No Comments

*Cập nhật: Áp dụng danh sách đối tượng đã xem video cho mạng Tìm kiếm của Google
Bạn có muốn khách xem video của bạn cũng thấy luôn quảng cáo của bạn trên mạng Tìm kiếm không? Hãy thử ngay tính năng này để tiếp cận khách hàng mọi lúc mọi nơi nhé 

 

 

Ngoài Quảng cáo Google cho mạng tìm kiếm này Goolge đã áp dụng các danh sách xem video để hiển thị quảng cáo trên mạng tìm kiếm của mình.

Link áp dụng: https://support.google.com/adwords/answer/2701222?hl=vi?utm_source=awsocial&utm_medium=Facebook&utm_campaign=vi

 

Áp dụng danh sách đối tượng đã xem video cho mạng Tìm kiếm

Áp dụng danh sách đối tượng đã xem video cho mạng Tìm kiếm

Danh mục Sản Phẩm Google Shopping Update

# Google_Product_Taxonomy_Version: 2019-07-10 1 - Animals & Pet Supplies 3237 - Animals & Pet Supplies > Live Animals 2 -…
CONTINUE READING

Quảng Cáo Google Ads tại Bình Dương Giá Rẻ

Để quảng cáo Google Adwords (Google ads) tại Bình Dương giá rẻ, hiển thị 24/24 và vị trí TOP 4…
CONTINUE READING

Các Bài Viết Khác

See all posts