Cách Áp dụng danh sách đối tượng đã xem video cho mạng Tìm kiếm

No Comments

*Cập nhật: Áp dụng danh sách đối tượng đã xem video cho mạng Tìm kiếm của Google
Bạn có muốn khách xem video của bạn cũng thấy luôn quảng cáo của bạn trên mạng Tìm kiếm không? Hãy thử ngay tính năng này để tiếp cận khách hàng mọi lúc mọi nơi nhé 

 

 

Ngoài Quảng cáo Google cho mạng tìm kiếm này Goolge đã áp dụng các danh sách xem video để hiển thị quảng cáo trên mạng tìm kiếm của mình.

Link áp dụng: https://support.google.com/adwords/answer/2701222?hl=vi?utm_source=awsocial&utm_medium=Facebook&utm_campaign=vi

 

Áp dụng danh sách đối tượng đã xem video cho mạng Tìm kiếm

Áp dụng danh sách đối tượng đã xem video cho mạng Tìm kiếm

Các Bài Viết Khác

Xem tất cả các bài viết