Tag Archives: quảng cáo banner google adwords

Kích Thước Quảng cáo hình ảnh Google banner

Yêu cầu kỹ thuật Quảng cáo hình ảnh tĩnh Loại tệp .JPEG .JPG .PNG .GIF Kích thước tệp 150 KB trở xuống Kích…
Continue reading