Ưu điểm của chiến lược giá thầu Tối đa hoá nhấp chuột là gì?

No Comments

Trong quảng cáo google làm thế nào để đặt giá thầu tối đa hóa số nhấp chuột

19029226_1087704404663763_5311996807040800940_n[1]

 

Giới thiệu về đặt giá thầu tối đa hóa số nhấp chuột

Tối đa hóa số nhấp chuột là một chiến lược giá thầu tự động đặt giá thầu để giúp bạn có được nhiều nhấp chuột nhất có thể trong phạm vi ngân sách của mình. Bài viết này giải thích chiến lược giá thầu Tối đa hóa số nhấp chuột tự động hoạt động như thế nào và cài đặt của chiến lược này ra sao.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa biết loại chiến lược giá thầu tự động nào phù hợp với mình, thì trước hết hãy đọc giới thiệu về chiến lược giá thầu tự động.

Lưu ý: Đặt giá thầu tự động bây giờ là Tối đa hóa số nhấp chuột

Vì chiến lược giá thầu được biết đến là “đặt giá thầu tự động” chỉ là một trong số nhiều cách để tự động hóa giá thầu của bạn trong AdWords, nên chúng tôi sẽ đặt cho chiến lược này dưới tên mang tính mô tả hơn: Tối đa hóa số nhấp chuột. Một chiến lược giá thầu Tối đa hóa số nhấp chuột có cách hoạt động giống như đặt giá thầu tự động, trừ việc có thêm tùy chọn thiết lập giống như chiến lược giá thầu danh mục đầu tư. Tìm hiểu thêm về các chiến lược giá thầu danh mục đầu tư

Cách hoạt động

AdWords tập trung vào việc tăng số nhấp chuột cho bất kỳ tập hợp từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch nào trong khi chi tiêu số tiền mục tiêu. Nếu bạn không chỉ định một số tiền chi tiêu mục tiêu, AdWords sẽ cố gắng sử dụng ngân sách hàng ngày còn lại của bất kỳ chiến dịch nào sử dụng chiến lược giá thầu này.

Bạn có thể thiết lập lập lịch quảng cáo tùy chỉnh để hiển thị quảng cáo vào các ngày nhất định hoặc trong thời gian cụ thể, đồng thời sử dụng chiến lược” tối đa hóa nhấp chuột” để tập trung vào việc tăng số nhấp chuột trong những ngày và thời gian đó.

Bạn có thể sử dụng Tối đa hóa số nhấp chuột cho một chiến dịch đơn lẻ hoặc bạn có thể thiết lập nó như là một chiến lược danh mục đầu tư. Chiến lược danh mục đầu tư nhóm nhiều chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa lại với nhau thành một chiến lược duy nhất. Tìm hiểu thêm

Cài đặt

Giới hạn giá thầu CPC tối đa

Bạn có thể đặt một giá trần cho giá thầu đối với bất kỳ từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch nào khi sử dụng một chiến lược giá thầu danh mục đầu tư Tối đa hóa số nhấp chuột. Tùy chọn này cho phép bạn kiểm soát số tiền tối đa bạn sẵn sàng trả cho mỗi nhấp chuột. Nếu bạn không nhập giới hạn giá thầu CPC tối đa, AdWords sẽ điều chỉnh giá thầu của bạn để tìm cách thu hút cho bạn nhiều lần nhấp chuột nhất có thể trong khi sử dụng số tiền chi tiêu mục tiêu của bạn.

Chi tiêu mục tiêu

Đây là số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu mỗi ngày trên tất cả từ khóa, nhóm quảng cáo và chiến dịch sử dụng chiến lược giá thầu cụ thể. AdWords sẽ cố gắng duy trì trong phạm vi chi tiêu mục tiêu của bạn, nhưng có thể chi tiêu nhiều hơn hoặc ít hơn tùy thuộc vào ngân sách còn lại và biến động trong chi phí nhấp chuột. Chi tiêu mục tiêu được phân phối cho bất kỳ từ khóa, nhóm quảng cáo và chiến dịch nào sử dụng chung chiến lược, trong đó có thể bao gồm nhiều ngân sách hàng ngày của chiến dịch.

Nếu bạn không nhập số tiền chi tiêu mục tiêu, AdWords sẽ cố gắng đáp ứng mục tiêu tự động hóa giá thầu của bạn trong khi vẫn duy trì trong phạm vi ngân sách hàng ngày (hoặc ngân sách, nếu bạn đã áp dụng chiến lược của mình cho từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch sử dụng nhiều ngân sách).

Ngay cả khi bạn đặt chi tiêu mục tiêu cao hơn ngân sách hàng ngày, tổng chi tiêu của bạn cho từng chiến dịch sẽ bị khống chế bởi ngân sách hàng ngày như thông thường (tuân theo phân phối quá chuẩn).

Ví dụ:

Giả sử bạn có ngân sách hàng ngày là 100 đô la. Bạn đang sử dụng đặt giá thầu thủ công để quản lý một số từ khóa của mình, nhưng sử dụng chiến lược giá thầu “Tối đa hóa số nhấp chuột” để quản lý các từ khóa còn lại. Nếu bạn không đặt số tiền chi tiêu mục tiêu, trước tiên, AdWords sẽ chi tiêu bất cứ số tiền nào được yêu cầu bởi từ khóa được quản lý theo cách thủ công của bạn. Sau đó, AdWords sẽ cố gắng lấy được nhiều nhấp chuột nhất có thể trong khi chi tiêu số tiền còn lại từ ngân sách 100 đô la của bạn.

Nói cách khác, số tiền trong ngân sách được tiêu thụ bởi chiến lược giá thầu này, cho dù bạn có đặt chi tiêu mục tiêu nhất định hay không, luôn được tính sau bất kỳ đặt giá thầu nào khác. Hãy sử dụng lại ví dụ về ngân sách chiến dịch hàng ngày là 100 đô la. Giả sử bạn có chiến dịch bao gồm cả đặt giá thầu thủ công và chiến lược giá thầu linh hoạt với chi tiêu mục tiêu là 50 đô la. Nếu từ khóa đặt giá thầu thủ công thường chi tiêu 80 đô la, thì chi tiêu mục tiêu hiệu quả sẽ được giới hạn trong phạm vi 20 đô la (mặc dù bạn sẽ vẫn thấy chi tiêu mục tiêu được đặt ở mức 50 đô la trong tài khoản của mình).

Các phương pháp hay nhất

Sử dụng điều chỉnh giá thầu

Đặt điều chỉnh giá thầu để tăng hoặc giảm giá thầu của bạn khi quảng cáo đang cạnh tranh để xuất hiện trên thiết bị di động và ở vị trí cụ thể. Điều chỉnh giá thầu có thể cung cấp cho bạn kiểm soát nhiều hơn đối với thời điểm và vị trí quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện.

Lập lịch cho quảng cáo của bạn

Thiết lập lập lịch quảng cáo tùy chỉnh để hiển thị quảng cáo của bạn vào các ngày nhất định hoặc vào khoảng thời gian cụ thể, đồng thời sử dụng chiến lược Tối đa hóa số nhấp chuột trong các ngày và khoảng thời gian đó.

Điều chỉnh giá thầu từ khóa

Nếu muốn kiểm soát nhiều hơn giá thầu của mình, thì bạn có thể quan tâm đến việc tìm hiểu cách đặt giá thầu CPC cho các từ khóa hoặc vị trí riêng lẻ.

Rate this post

Xem thêm từ Trung Tâm Google

View all projects

Ứng phó với vi-rút corona (COVID-19): Các tùy chọn hỗ trợ và dịch vụ cho Quảng Cáo Google Ads

Ứng phó với vi-rút corona (COVID-19) Trong bối cảnh toàn dân đang chống dịch COVID-19, chúng…
View Project

Giới thiệu về phần mở rộng về hình ảnh

Với phần mở rộng về hình ảnh, nhà quảng cáo có thể tải hình ảnh phong…
View Project

Danh mục Sản Phẩm Google Shopping Update

# Google_Product_Taxonomy_Version: 2019-07-10 1 - Animals & Pet Supplies 3237 - Animals & Pet Supplies >…
View Project

Quảng Cáo Google Ads tại Bình Dương Giá Rẻ

Để quảng cáo Google Adwords (Google ads) tại Bình Dương giá rẻ, hiển thị 24/24 và…
View Project

Cách Tìm Đại Lý Đối Tác Chính Thức Của Google tại Việt Nam

Để tìm được một đại lý uy tín, trách nghiệm, và đặc biệt là Quảng Cáo…
View Project

Quảng Cáo Google Adwords Tại Đà Nẵng

Bạn đang tìm đối tác Quảng Cáo Google Adwords Tại Đà Nẵng, Tại sao nên chọn quảng cáo…
View Project

ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO GOOGLE ADS

HỖ TRỢ: 091 888 2030

Ứng phó với vi-rút corona (COVID-19): Các tùy chọn hỗ trợ và dịch vụ cho Quảng Cáo Google Ads

Ứng phó với vi-rút corona (COVID-19) Trong bối cảnh toàn dân đang chống dịch COVID-19, chúng tôi hiểu rằng các…
CONTINUE READING

Giới thiệu về phần mở rộng về hình ảnh

Với phần mở rộng về hình ảnh, nhà quảng cáo có thể tải hình ảnh phong phú, phù hợp lên…
CONTINUE READING

Danh mục Sản Phẩm Google Shopping Update

# Google_Product_Taxonomy_Version: 2019-07-10 1 - Animals & Pet Supplies 3237 - Animals & Pet Supplies > Live Animals 2 -…
CONTINUE READING

Quảng Cáo Google Ads tại Bình Dương Giá Rẻ

Để quảng cáo Google Adwords (Google ads) tại Bình Dương giá rẻ, hiển thị 24/24 và vị trí TOP 4…
CONTINUE READING