Xác Minh Doanh Nghiệp Của Bạn Trên Google

No Comments

Xác Minh Doanh Nghiệp Của Bạn Trên Google, Thêm địa chỉ doanh nghiệp vào google map

Ngoài ra các bạn cần hỗ trợ về quảng cáo google adwords tại Việt Nam vui lòng liên hệ với chúng tôi : 0937 98 36 98

https://www.youtube.com/watch?v=2tZPdlFEE_Y

Để xác minh danh sách doanh nghiệp của bạn qua bưu thiếp, hãy nhập địa chỉ doanh nghiệp trong Google Doanh nghiệp của tôi. Bạn sẽ nhận được bưu thiếp có mã xác minh. Hầu hết bưu thiếp sẽ đến trong vòng 14 ngày. Trước khi yêu cầu xác minh danh sách qua bưu thiếp, hãy đảm bảo địa chỉ doanh nghiệp của bạn tuân thủ nguyên tắc về nhập địa chỉ của chúng tôi.

Máy tính để bàn

Để yêu cầu bưu thiếp:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn doanh nghiệp bạn muốn xác minh, sau đó nhấp vào Xác minh ngay bây giờ.
 3. Trên màn hình yêu cầu bưu thiếp, hãy đảm bảo địa chỉ của bạn được hiển thị chính xác. Nếu không, hãy chỉnh sửa địa chỉ trước khi bạn yêu cầu bưu thiếp. Bạn cũng có thể thêm một Tên liên hệ tùy chọn để giúp bưu thiếp tới được tay bạn.
 4. Nhấp vào Gửi bưu thiếp.
 5. Kiểm tra thư để xem bưu thiếp đã đến chưa. Hầu hết bưu thiếp sẽ đến trong vòng 14 ngày. Không chỉnh sửa tên doanh nghiệp, địa chỉ hay danh mục của bạn hoặc yêu cầu mã mới trong khi đang chờ bưu thiếp—điều này có thể gây chậm trễ cho quá trình xác minh.

Để nhập mã xác minh:

 1. Khi bạn nhận được bưu thiếp, hãy đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nếu bạn quản lý nhiều vị trí, hãy nhấp vào Quản lý vị trí trên vị trí bạn muốn xác minh.
 3. Nhấp vào nút Nhập mã trong biểu ngữ màu xanh dương trên đầu trang.
 4. Nhập mã xác minh gồm 5 chữ số từ bưu thiếp của bạn vào trường “Mã”.
 5. Nhấp vào Gửi.

Nếu bưu thiếp bị thất lạc, bạn có thể yêu cầu bưu thiếp mới.

Thiết bị di động

Để yêu cầu bưu thiếp:

 1. Mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấn Gửi bưu thiếp.
 3. Chọn doanh nghiệp bạn muốn xác minh, sau đó nhấn Tôi không có mã.
 4. Kiểm tra thư để xem bưu thiếp đã đến chưa—bưu thiếp sẽ đến sau một đến hai tuần. Không chỉnh sửa tên doanh nghiệp, địa chỉ hay danh mục của bạn hoặc yêu cầu mã mới trong khi đang chờ bưu thiếp—điều này có thể gây chậm trễ cho quá trình xác minh.

Để nhập mã xác minh:

 1. Khi bạn nhận được bưu thiếp, hãy mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn doanh nghiệp bạn muốn xác minh.
 3. Nhấn Nhập mã để hoàn tất xác minh hoặc Tôi không có mã nếu bạn chưa nhận được bưu thiếp.

Khi bạn đã nhập mã xác minh, thông tin doanh nghiệp của bạn sẽ đủ điều kiện để xuất hiện trực tiếp trên Google Maps, Tìm kiếm và các dịch vụ khác của Google.

Các Bài Viết Khác

Xem tất cả các bài viết