Category Archives: Tài Liệu Google Adwords

Tính Năng Mở Rộng SMS trong quảng cáo Google Adwords

Tính năng này khi người dùng click vào để gửi tin nhắn đến Nhà quảng cáo thì sẽ có dạng nội dung do…
Continue reading

Cách mở tài khoản Google Adwords Bị khoá Do Thanh Toán

-  Thông tin thanh toán "Quảng cáo Google" không rõ ràng: Đây có thể là nguyên nhân chính gây ra việc tạm ngưng tài khoản…
Continue reading

Xác Minh Doanh Nghiệp Của Bạn Trên Google

Xác Minh Doanh Nghiệp Của Bạn Trên Google, Thêm địa chỉ doanh nghiệp vào google map Ngoài ra các bạn cần hỗ trợ…
Continue reading

Kích Thước Quảng cáo hình ảnh Google banner

Yêu cầu kỹ thuật Quảng cáo hình ảnh tĩnh Loại tệp .JPEG .JPG .PNG .GIF Kích thước tệp 150 KB trở xuống Kích…
Continue reading

Đặt Giá Thầu Tự Động Với Google Adwords

https://www.youtube.com/watch?v=RIdduoIVM_k
Continue reading

Điều Chỉnh Giá Thầu Đầu Trang & Trang Đầu với Google AdWords

[embedplusvideo height="500" width="800" editlink="http://bit.ly/1jQDSXd" standard="http://www.youtube.com/v/87Af0ehDMn4?fs=1" vars="ytid=87Af0ehDMn4&width=800&height=500&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=" id="ep8211" /]
Continue reading

Cách Giải quyết vấn đề Trang web bị tạm ngưng với AdWords.

Cách Giải quyết vấn đề Trang web bị tạm ngưng với AdWords.
Continue reading