Kích Thước Quảng cáo hình ảnh Google banner

No Comments

Yêu cầu kỹ thuật

Quảng cáo hình ảnh tĩnh

Loại tệp
 • .JPEG
 • .JPG
 • .PNG
 • .GIF
Kích thước tệp
 • 150 KB trở xuống
Kích thước hình ảnh
 • Hình chữ nhật dọc: 240 x 400
 • Hình chữ nhật dài trên thiết bị di động: 320 x 50
 • Biểu ngữ: 468 x 60
 • Hình chữ nhật dài: 728 x 90
 • Hình vuông: 250 x 250
 • Hình vuông nhỏ: 200 x 200
 • Hình chữ nhật lớn: 336 x 280
 • Hình chữ nhật trong dòng: 300 x 250
 • Hình chữ nhật đứng: 120 x 600
 • Hình chữ nhật đứng rộng: 160 x 600
 • Nửa trang: 300 x 600
 • Hình chữ nhật dài lớn: 970×90
 • Biểu ngữ lớn trên thiết bị di động: 320 x 100
 • Biển quảng cáo: 970 x 250
 • Thẳng đứng: 300 x 1050

quangcaohienthi

Quảng cáo hình ảnh động

Loại tệp
 • .GIF
Kích thước tệp
 • 150 KB trở xuống
Kích thước hình ảnh
 • Biểu ngữ: 468 x 60
 • Hình chữ nhật dài: 728 x 90
 • Hình vuông: 250 x 250
 • Hình vuông nhỏ: 200 x 200
 • Hình chữ nhật lớn: 336 x 280
 • Hình chữ nhật trong dòng: 300 x 250
 • Hình chữ nhật đứng: 120 x 600
 • Hình chữ nhật đứng rộng: 160 x 600
 • Nửa trang: 300 x 600
 • Hình chữ nhật dài lớn: 970×90
 • Biểu ngữ lớn trên thiết bị di động: 320 x 100
 • Biển quảng cáo: 970 x 250
 • Thẳng đứng: 300 x 1050
Tốc độ và độ dài hoạt ảnh
 • Độ dài hoạt ảnh phải từ 30 giây trở xuống
 • Hoạt ảnh có thể được lặp lại nhưng phải ngừng sau 30 giây
 • Quảng cáo GIF hoạt ảnh phải chậm hơn 5 FPS

Quảng cáo HTML5

Tất cả quảng cáo HTML5

Kích thước quảng cáo được hỗ trợ
 • Biểu ngữ: 468 x 60
 • Hình chữ nhật dài: 728 x 90
 • Hình chữ nhật dài trên thiết bị di động: 320 x 50
 • Hình vuông: 250 x 250
 • Hình vuông nhỏ: 200 x 200
 • Hình chữ nhật lớn: 336 x 280
 • Hình chữ nhật trong dòng: 300 x 250
 • Hình chữ nhật đứng: 120 x 600
 • Hình chữ nhật đứng rộng: 160 x 600
 • Nửa trang: 300 x 600
 • Hình chữ nhật dài lớn: 970×90
 • Biểu ngữ lớn trên thiết bị di động: 320 x 100
 • Biển quảng cáo: 970 x 250
 • Thẳng đứng: 300 x 1050
 • Toàn cảnh: 980 x 120
 • Biểu ngữ trên đầu: 930 x 180
 • Màn hình rộng gấp ba: 250 x 360
 • Netboard: 580 x 400
Kích thước tệp được hỗ trơ
 • 150 KB trở xuống
Loại tệp
 • .ZIP

Tệp .ZIP phải chứa HTML cho quảng cáo cũng như bất kỳ loại tệp nào khác sau:

 • .CSS
 • .JS
 • .HTML
 • .GIF
 • .PNG
 • .JPG dự phòng
 • .JPEG
 • .SVG

Tất cả quảng cáo HTML5 khác

Yêu cầu về HTML Quảng cáo HTML5 phải bao gồm:

 • Khai báo <!DOCTYPE html>
 • Thẻ <html>
 • Thẻ <body>
 • Thẻ meta có kích thước định dạng quảng cáo trong thẻ <head>. Ví dụ:
  <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250″>
Yêu cầu về tải lên Tất cả các mã và nội dung phải được tham chiếu sử dụng đường dẫn tương đối tới tài nguyên được bao gồm trong tệp .ZIP. Không cho phép nguồn tham chiếu bên ngoài ngoại trừ tham chiếu tới:

 • Phông chữ Google
 • jQuery được lưu trữ trên Goog
Sử dụng URL thoát Theo mặc định, quảng cáo HTML5 không được tạo trong Google Web Designer thì có thể nhấp vào toàn bộ khu vực của quảng cáo. Nếu bạn muốn giới hạn khu vực có thể nhấp tới các yếu tố cụ thể, bạn sẽ cần bao gồm tập lệnh exitapi.js.Để sử dụng exitapi.js, hãy bao gồm tập lệnh sau trong thẻ <head> của HTML:

<script type=”text/javascript” src=”https://tpc.googlesyndication.com/pagead/gadgets/html5/api/exitapi.js”> </script>

Sau đó, thực hiện lệnh gọi JavaScript sau để cho phép URL cuối cùng của bạn:

ExitApi.exit()Ví dụ: gửi người tiêu dùng đến URL cuối cùng, sử dụng neo tiêu chuẩn:

<a onclick=”ExitApi.exit()”>Nhấp vào đây!</a>

Nếu bạn không bao gồm tập lệnh extiapi.js, AdWords sẽ làm cho toàn bộ quảng cáo có thể nhấp được và bạn sẽ không cần lệnh gọi exit().

Đối với quảng cáo được tạo trong Google Web Designer, bạn không cần thêm tập lệnh này.

Quảng cáo Flash

Loại tệp
 • .SWF (Flash)
Kích thước tệp
 • 150 KB trở xuống
Kích thước hình ảnh
 • Biểu ngữ: 468 x 60
 • Hình chữ nhật dài: 728 x 90
 • Hình vuông: 250 x 250
 • Hình vuông nhỏ: 200 x 200
 • Hình chữ nhật lớn: 336 x 280
 • Hình chữ nhật nội dòng: 300 x 250
 • Hình chữ nhật đứng: 120 x 600
 • Hình chữ nhật đứng rộng: 160 x 600
 • Nửa trang: 300 x 600
 • Hình chữ nhật dài lớn: 970×90
 • Biểu ngữ lớn trên thiết bị di động: 320 x 100
 • Biển quảng cáo: 970 x 250
 • Thẳng đứng: 300 x 1050
Tốc độ và độ dài hoạt ảnh
 • Độ dài hoạt ảnh phải từ 30 giây trở xuống
 • Hoạt ảnh có thể được lặp lại nhưng phải ngừng sau 30 giây
 • Quảng cáo Flash phải từ 24 fps trở xuống
Phiên bản flash
 • Lưu ý quan trọng
  Hiện tại, AdWords chỉ hỗ trợ Adobe Flash Player phiên bản 4 đến 10.1. Nếu quảng cáo của bạn sử dụng bất kỳ phiên bản nào khác (chẳng hạn như 10.2), bạn không thể tải quảng cáo lên được.
 • Việc bao gồm các thông số này có thể khiến quảng cáo Flash không hoạt động trong một số trường hợp.

Cách xác định xem quảng cáo Flash có chạy dưới dạng quảng cáo HTML5 không

Không phải tất cả quảng cáo Flash đều có thể được chuyển đổi thành HTML5. Để xem liệu quảng cáo Flash của bạn có chuyển đổi hay không, hãy kiểm tra quảng cáo trong bảng quảng cáo. Nếu trong bảng là “Quảng cáo Flash / HTML5” thay vì chỉ là “Quảng cáo Flash”, thì AdWords có thể chuyển đổi quảng cáo thành công.

Vị trí quảng cáo Flash và HTML5 chạy

Quảng cáo Flash đã được chuyển đổi thành HTML5 sẽ có thể chạy trên bất kỳ khoảng không quảng cáo nào hỗ trợ một trong hai định dạng quảng cáo này.

Kích thước quảng cáo hình ảnh theo vùng

Dưới đây là các kích thước quảng cáo hình ảnh khác mà bạn có thể sử dụng, tùy thuộc vào vùng bạn hiển thị quảng cáo của mình. Các kích thước quảng cáo này khả dụng đối với quảng cáo hình ảnh tĩnh, quảng cáo hình ảnh động và quảng cáo Flash.

Lưu ý

Một số kích thước quảng cáo hình ảnh chỉ khả dụng ở một số vùng.

Loại quảng cáo Kích thước Giới hạn kích thước Sử dụng theo vùng
Biển quảng cáo PL 750×100 150 KB Một trong nhiều kích thước quảng cáo phổ biến ở Ba Lan
Biển quảng cáo PL gấp đôi 750×200 150 KB Một trong nhiều kích thước quảng cáo phổ biến ở Ba Lan
Biển quảng cáo PL gấp ba 750×300 150 KB Một trong nhiều kích thước quảng cáo phổ biến ở Ba Lan
Hình chữ nhật dọc 240×400 150 KB Một trong số các kích thước quảng cáo phổ biến hơn ở Nga
Toàn cảnh 980×120 150 KB Một trong số các kích thước quảng cáo phổ biến hơn ở Thụy Điển
Biểu ngữ đầu trang 930×180 150 KB Kích thước quảng cáo phổ biến ở Đan Mạch
Màn hình rộng gấp ba 250×360 150 KB Một trong số các kích thước quảng cáo phổ biến hơn ở Thụy Điển
Netboard 580×400 150 KB Một trong số các kích thước quảng cáo phổ biến hơn ở Na Uy

 

Rate this post

Xem thêm từ Trung Tâm Google

View all projects

Ứng phó với vi-rút corona (COVID-19): Các tùy chọn hỗ trợ và dịch vụ cho Quảng Cáo Google Ads

Ứng phó với vi-rút corona (COVID-19) Trong bối cảnh toàn dân đang chống dịch COVID-19, chúng…
View Project

Giới thiệu về phần mở rộng về hình ảnh

Với phần mở rộng về hình ảnh, nhà quảng cáo có thể tải hình ảnh phong…
View Project

Danh mục Sản Phẩm Google Shopping Update

# Google_Product_Taxonomy_Version: 2019-07-10 1 - Animals & Pet Supplies 3237 - Animals & Pet Supplies >…
View Project

Quảng Cáo Google Ads tại Bình Dương Giá Rẻ

Để quảng cáo Google Adwords (Google ads) tại Bình Dương giá rẻ, hiển thị 24/24 và…
View Project

Cách Tìm Đại Lý Đối Tác Chính Thức Của Google tại Việt Nam

Để tìm được một đại lý uy tín, trách nghiệm, và đặc biệt là Quảng Cáo…
View Project

Quảng Cáo Google Adwords Tại Đà Nẵng

Bạn đang tìm đối tác Quảng Cáo Google Adwords Tại Đà Nẵng, Tại sao nên chọn quảng cáo…
View Project

ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO GOOGLE ADS

HỖ TRỢ: 091 888 2030

Ứng phó với vi-rút corona (COVID-19): Các tùy chọn hỗ trợ và dịch vụ cho Quảng Cáo Google Ads

Ứng phó với vi-rút corona (COVID-19) Trong bối cảnh toàn dân đang chống dịch COVID-19, chúng tôi hiểu rằng các…
CONTINUE READING

Giới thiệu về phần mở rộng về hình ảnh

Với phần mở rộng về hình ảnh, nhà quảng cáo có thể tải hình ảnh phong phú, phù hợp lên…
CONTINUE READING

Danh mục Sản Phẩm Google Shopping Update

# Google_Product_Taxonomy_Version: 2019-07-10 1 - Animals & Pet Supplies 3237 - Animals & Pet Supplies > Live Animals 2 -…
CONTINUE READING

Quảng Cáo Google Ads tại Bình Dương Giá Rẻ

Để quảng cáo Google Adwords (Google ads) tại Bình Dương giá rẻ, hiển thị 24/24 và vị trí TOP 4…
CONTINUE READING