Google Ads Trợ giúp

Quy trình xem xét tài khoản Quảng Cáo

Để đảm bảo quảng cáo an toàn và phù hợp cho mọi người,  Quy trình xem xét tài khoản quảng cáo google Ads chúng tôi sẽ xem xét để đảm bảo quảng cáo đó tuân thủ chính sách của Google Ads. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng một ngày làm việc.

Cách hoạt động của quy trình xem xét quảng cáo

Sau khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa một quảng cáo hoặc thành phần, quy trình xem xét sẽ tự động bắt đầu. Chúng tôi sẽ xem xét nội dung trong quảng cáo của bạn, bao gồm cả dòng tiêu đề, nội dung mô tả, từ khoá, đích đến, cũng như mọi hình ảnh và video.

Nếu quảng cáo của bạn vượt qua quy trình xem xét, thì trạng thái của quảng cáo đó sẽ thay đổi thành “Đủ điều kiện” và quảng cáo sẽ bắt đầu chạy. Nếu quy trình xem xét cho thấy rằng quảng cáo của bạn vi phạm chính sách, thì trạng thái của quảng cáo đó sẽ thay đổi thành “Bị từ chối”. Điều này có nghĩa là quảng cáo đó không thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Bạn sẽ nhận được thông báo về lỗi vi phạm chính sách đó và được hướng dẫn về những việc mà bạn có thể làm tiếp theo.

Ý nghĩa của từng trạng thái quảng cáo

Trước khi Google xem xét, quảng cáo của bạn sẽ có trạng thái sau:

 • Đang được xem xét: Quảng cáo vẫn đang được xem xét và sẽ đủ điều kiện phân phát nếu chúng tôi xác định được rằng quảng cáo đó tuân thủ chính sách. Quy trình xem xét này thường mất một ngày làm việc.

Sau quá trình xem xét, quảng cáo của bạn có thể chạy nếu có một trong những trạng thái sau:

 • Đủ điều kiện: Quảng cáo tuân thủ các chính sách của Google Ads nên có thể hiển thị cho mọi đối tượng.
 • Đủ điều kiện (có giới hạn): Quảng cáo có thể hiển thị, nhưng không phải trong mọi trường hợp do các quy định hạn chế trong chính sách, chẳng hạn như việc sử dụng nhãn hiệu hoặc nội dung liên quan đến cờ bạc.
 • Đủ điều kiện (giới hạn ở tất cả vị trí): Quảng cáo không thể chạy ở những vị trí được nhắm mục tiêu do các quy định hạn chế trong chính sách và chế độ cài đặt tiêu chí nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, quảng cáo có thể hiển thị với những người quan tâm đến các vị trí được nhắm mục tiêu.
 • Đang phân phát: Quảng cáo dạng video đủ điều kiện để xuất hiện trên YouTube.

Sau quá trình xem xét, thành phần của bạn có thể chạy nếu có một trong những trạng thái sau:

 • Đã phê duyệt: Thành phần này tuân thủ các chính sách của Google Ads nên có thể hiển thị cho mọi đối tượng.

 • Được phê duyệt (có giới hạn): Thành phần này có thể chạy, nhưng không phải trong mọi trường hợp do các quy định hạn chế trong chính sách, chẳng hạn như việc sử dụng nhãn hiệu hoặc nội dung liên quan đến cờ bạc.

Nếu bạn cho rằng thành phần đã bị gắn nhãn là bị giới hạn theo chính sách do nhầm lẫn, và không phải phân phát dưới trạng thái Được phê duyệt (có giới hạn), hãy làm theo hướng dẫn tại đây.

Sau quá trình xem xét, quảng cáo của bạn không thể chạy nếu có một trong các trạng thái sau:

 • Bị từ chối: Quảng cáo không thể chạy do nội dung hoặc đích đến của quảng cáo vi phạm chính sách của Google Ads. Nếu một quảng cáo bị từ chối, nó sẽ không nhận được lượt hiển thị. Để chỉnh sửa quảng cáo bị từ chối, hãy làm theo hướng dẫn tại đây.
 • Không đủ điều kiện: Quảng cáo không phân phát vì chiến dịch đang tạm dừng, bị xoá, đã kết thúc hoặc đang chờ xử lý, hay nhóm quảng cáo đang tạm dừng, bị xoá hoặc chưa hoàn chỉnh.

Ngoài ra, quảng cáo của bạn có thể có một trạng thái khác không liên quan đến việc xem xét quảng cáo, chẳng hạn như Đang tạm dừng, Đã kết thúc và Đang chờ xử lý.

Thời hạn xem xét quảng cáo

 • Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc. Tuy nhiên, một số quy trình xem xét có thể mất nhiều thời gian hơn nếu quảng cáo cần xem xét phức tạp hơn.
 • Nếu đã quá 2 ngày làm việc mà quảng cáo của bạn vẫn ở trạng thái đang xem xét, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin.
 • Google có quyền sắp xếp mức độ ưu tiên cho các yêu cầu xem xét hay xem xét lại quảng cáo để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hoặc tạm thời hạn chế hoạt động phân phát quảng cáo để đảm bảo việc tuân thủ chính sách.

Hãy đăng ký tư vấn Quảng Cáo Google ngay hôm nay!

Đăng ký tư vấn qua thông tin liên hệ, Zalo chat, hoặc Hotline, chọn từ khoá và đặt ngân sách, sau đó viết quảng cáo đầu tiên của bạn và quyết định nơi bạn muốn quảng cáo đó hiển thị.

Chi phí chỉ từ 30.000.000đ/ngày!

 
ĐĂNG KÝ NGAY TƯ VẤN QUA ZALO

One thought on “Quy trình xem xét tài khoản Quảng Cáo

 1. Pingback: Hướng Dẫn Cách Chạy Quảng Cáo Google Ads 2024 Hiệu Quả [Giao Diện Mới]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *